Fundacja na rzecz bezpiecznego obrotu prawnego

Cele statutowe fundacji

SCROLL DOWN
Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego

Cele statutowe fundacji

SCROLL DOWN
O fundacji

Fundacja została założona w 1999 r., pierwotnie pod nazwą Centrum Naukowe Notariatu. Jedynym Fundatorem była Krajowa Rada Notarialna. W 2012 roku Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego.

Po 8 latach od wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, w notariacie funkcjonującym na zasadach wolnego samorządu zawodowego, pojawiła się koncepcja powołania podmiotu, który skupiałby przede wszystkim prawników-ekspertów w danej dziedzinie, zarówno ze środowiska notarialnego, jak i naukowego. Idea jaka przyświecała Krajowej Radzie Notarialnej w chwili powstania Fundacji, to przede wszystkim powołanie ciała wspierającego i prowadzącego prace naukowo-badawcze w dziedzinach prawa cywilnego, finansowego, administracyjnego, konstytucyjnego i przede wszystkim w zakresie szeroko pojętego prawa notarialnego, regulującego wszelkie aspekty funkcjonowania samorządu i wykonywania zawodu przez notariuszy.

Jednym z głównych celów Fundacji jest również zaangażowanie w działania na rzecz upowszechniania wiedzy prawnej w społeczeństwie. Ta forma działalności Fundacji znalazła swój wyraz między innymi w podjęciu decyzji o aktywnym uczestniczeniu we współorganizowaniu, w porozumieniu z Krajową Radą Notarialną, Dni Otwartych Notariatu. Mając na uwadze z jednej strony rosnącą świadomość prawną społeczeństwa, a co za tym idzie pojawiające się bardziej szczegółowe pytania i wątpliwości dotyczące różnych instytucji prawnych, a z drugiej strony szybko zmieniające się przepisy, Fundacja uznała, że wsparcie, którego może udzielić przy organizacji Dni Otwartych Notariatu, niewątpliwie przyczyni się do rozpowszechnienia organizowanej przez notariat akcji i jednocześnie uświadomienia, że z wieloma problemami prawnymi warto zwrócić się do notariusza. 

Zobacz więcej
Jedno prawo dla wszystkich
fundacja na rzecz bezpiecznego obrotu prawnego

Zobacz sprawozdania z działań fundacji

SCROLL DOWN