Władze

Organami Fundacji są:

 

1. Rada Fundacji - która składa się z 5-12 osób powoływanych przez Krajową Radę Notarialną na 4-letnią kadencję. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, organizator­skich i nadzorczych

 

2. Zarząd Fundacji - który składa się z 1-3 osób, w tym Prezesa

Rada Fundacji
prof. dr hab. Janusz Jankowski
PRZEWODNICZĄCY
prof. dr hab. Sławomir Cieślak
WICEPRZEWODNICZĄCY
Robert Giler
SEKRETARZ
dr Patryk Bender
Szymon Kołodziej
Krzysztof Kopeć
Tomasz Kot
dr hab. Marek Leśniak
dr hab. Maciej Muliński
Edyta Pietrewicz
Jarosław Pluta
Zarząd Fundacji
dr Mariusz Białecki
PREZES